ویدیوگرافی

محمدعلی مطهرنژاد

خلق کردن و ساختن یک اثر چیزی هستش که برای من بیشترین ارزش رو داشته.  سینما و دیدن فیلم برای من همیشه جذاب بود. از یک جایی به بعد با کمی تجربه متوجه شدم که ساختن ویدیو و تاثیر گذاشتن روی آدم ها برام لذت بخش ترین کار دنیاست… 

شروع همکاری با استودیو مطهرنژاد